JAK ZACZĄĆ PRZYGODĘ Z EDUKACJĄ DOMOWĄ CZYLI FORMALNOŚCI KROK PO KOKU.

 1. Podejmij decyzję
  Warto pamiętać, że decyzja o podjęciu edukacji domowej nie jest nieodwracalna – dziecko może wrócić do szkoły w dowolnej chwili w ciągu roku szkolnego więc może warto spróbować?
  2. Umów się na wizytę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania opinii o dziecku.
  Opinia o dziecku jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na edukację domową. Możemy skorzystać z usług poradni publicznej (niekoniecznie rejonowej) lub niepublicznej. W roku szkolnym 2020/2021 OPINIA PORADNI NIE JEST WYMAGANA!
   
 2. Zwróć się do dyrektora szkoły o wydanie pozwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
  Do dyrektora szkoły należy skierować wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową, dołączając do niego:
  1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków do nauki;
  3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
   
 3. Ciesz się odkrywaniem świata razem ze swoim dzieckiem.
  Pomimo tego, że każde dziecko uczące się w domu obowiązuje podstawa programowa i egzaminy warto pamiętać, że edukacja domowa nie powinna polegać na przeniesieniu “szkoły” do domu. To ma być coś więcej niż wypełnianie zeszytów ćwiczeń w zaciszu własnego pokoju, inaczej skończy się frustracją i niezadowoleniem zarówno ze strony dziecka jak i rodzica. Nauka powinna być dla dziecka ciekawym doświadczaniem świata i wynikać z jego wewnętrznej potrzeby a nie przymusu.