Zajęcia Ucznia Zdolnego w kl 4b

Zajęcia Ucznia Zdolnego w kl. 4b cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie doskonaliły swoje umiejętności, bawiąc się z tablicą interaktywną, grając w gry oraz rozwiązując zagadki i quizy matematyczne.

Foto

Uczeń zdolny 4b
Aktuallizacja: 2019.06.10 - 20:08 / Autor: Webmaster