Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła pozyskała aż 4000 zł z rządowego projektu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Organ prowadzący przeznaczył na ten cel 1000 zł i w październiku nasza biblioteka wzbogaciła się o PONAD 500 książek. Są to lektury, które zostały zakupione w związku z nową podstawą programową, ale także książki wybrane przez uczniów i zaakceptowane przez Radę Rodziców.


Aktualnie realizowany jest w szkole projekt edukacyjno – czytelniczy ,,Polubić czytanie”. Taki projekt zrealizowany w każdej klasie to jeden z warunków koniecznych do uzyskania pieniędzy z programu.
Na zebraniu w dniu 19 października, rodzice zostali zapoznani z założeniami projektu i zaproszeni do współpracy. Mogli też dodać swoje listki z tytułami ulubionych książek do wcześniej wykonanego przez uczniów i nauczycieli Drzewa Dobrych Książek.
Rodzicom zostały także zaprezentowane nowe książki.
Głównym założeniem szkolnego projektu jest zorganizowanie akcji na rzecz przeciwdziałania spadkowi czytelnictwa, promowanie nawyku czytania oraz bliższe zapoznanie uczniów z bogatym światem książek i przekonanie, że nic tak nie rozwija jak czytanie a książka uczy, bawi i pomaga.
Celem jest zachęcanie  uczniów do czytania i  korzystania z czytelni i biblioteki szkolnej podczas przerw śródlekcyjnych i w czasie wolnym oraz popularyzowanie książek z biblioteki poprzez akcje głośnego czytania, różnorodne konkursy klasowe i szkolne.
Każda klasa realizuje swój projekt klasowy, opierając się na innej literaturze: bajkach, książkach, wierszach, komiksach.

 

Zaplanowane są także akcje ogólnoszkolne o charakterze happeningu i wspólnej zabawy.
Pierwsza z nich to:  Światowy Dzień Kundelka, w środę  25 października.

Aktuallizacja: 2017.11.08 - 19:14 / Autor: Webmaster