Podziękowania za pomoc

Dzieci, Nauczyciele i Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej ŚSO "Bliżej Dziecka w Świdnicy: składają serdeczne podziękowania dla Państwa:
  • Dariusza i Moniki Kłapińskich
     
  • Wijciech Sanok - Meble Trip
     
  • Judyta Górniak - Kancelaria Prawna
     
  • Rodzicom z Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego im. F. Blachnickiego w Świdnicy
za okazane wsparcie i pomoc finansową dla naszej chorej koleżanki i jej rodziny.
 
Państwa pomoc i zaangażowanie są dla nas dowodem, iż są wokół ludzie, którzy bezinteresownie dzielą się z innymi.
 
Serdecznie dziękujemy.

Aktuallizacja: 2018.12.17 - 12:16 / Autor: Webmaster