Nauczyciele

Grono pedagogiczne

Dyrektor DNUTA SEKUŁA,
Wicedyrektor JOANNA GOMUŁKA.

 

Edykacja wczesnoszkolna:

 • Zerówka - Beata Kolanek
 • Klasa 1A - Urszula Szyszka, Urszula Bączkiewicz
 • Klasa 2A - Katarzyna Cora
 • Klasa 2B - Anna Patro
 • Klasa 3A - Kamila Możejko, Klaudia Krzysztofik-Paruch

 

Klasy starsze:

 • Klasa 4A - Joanna Luzar - muzyka
 • Klasa 5A - Elżbieta Kostrzewa - język polski, Jolanta Trzop - matematyka
 • Klasa 6A - Anna Marcjan - język angielski
 • Klasa 7A - Agnieszka Cieplicka-Staśkiewicz - historia

 

Pozostali nauczyciele:

 

 • Anna Marcjan - język angielski
 • Maria Sorbian - wychowanie fizyczne
 • Agnieszka Poradzisz - wychowanie fizyczne
 • Teresa Gazda - przyroda, wdż, biologia
 •  - technika
 • Ojciec Rafał - religia
 • Joanna Luzar - muzyka
 • Iwona Pawlos - plastyka
 • Krzysztof Szuszkiewicz - informatyka
 • Mariusz Kuc - wychowanie fizyczne
 • Kamila Nawrocka - matematyka, zajęcia komputerowe
 • M. Schab - język niemiecki
 • D. Walicka - fizyka
 • V. Motak - geografia
 • K. Nowak - język angielski
 • J. Mazurkiewicz - technika
 • Joanna Czajko - logopeda
 • Marta Krzesak - pedagog
 • Joanna Gomułka - biblioteka
 • Bogumiła Chołko - język polski

 Kadra pedagogiczna zatrudniona w tutejszej szkole jest wszechstronnie
przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą pod względem pedagogicznym
i metodycznym. Wszyscy zdobyli wykształcenie przygotowujące do pracy w
szkole. 100% zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe.
Wielu na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje na kursach przedmiotowych i studiach
podyplomowych. W chwili obecnej wielu nauczycieli ukończyło różnego rodzaju
formy kształcenia zawodowego.

Aktuallizacja: 2017.10.19 - 09:31 / Autor: Webmaster