Konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu"

Skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych

Na konkurs można zgłaszać prace o tematach:

a) „Kto jest przyjacielem lasu” - uczniowie klas IV - VI Szkół Podstawowych prezentują kto - w ich ocenie - jest przyjacielem lasu i dlaczego.

Pracę należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej - maksymalnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB.

Prace wysyłamy do nauczyciela Informatyki na adres: niepubliczna12@inbox.com

Prace przyjmowane będą do 27 lutego 2015 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 r. 

Aktuallizacja: 2015.02.12 - 21:16 / Autor: Webmaster