Informacja

Zarząd Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego ,,Bliżej Dziecka” podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce. Stypendia będą przyznawane 2 razy w roku szkolnym, po klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej.

 

Warunki uzyskania stypendium naukowego:
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75.
Ocena zachowania co najmniej bardzo dobra.

Aktuallizacja: 2014.10.23 - 12:59 / Autor: Webmaster