Historia powstania szkoły

Budynek szkoły, prawie zawsze służył nauce.
Początkowo od 1888 r. była to Zimowa Szkoła Rolnicza, później od 1911 Seminarium Rolnicze przekształcone w 1919 w rolniczą szkołę wyższą - Landbauschule, która przetrwała do końca 1946 roku.

Po II Wojnie Światowej, w latach 1946-49 utworzono - Gimnazjum Ogrodnicze, później budynek szkoły slużył jako kantyna wojskowo-milicyjna z której też korzystało wielu urzędników grodzkich i ziemskich mieszkających w tym rejonie.
W 1954 utworzono szkołę podstawową nr 12. W maju 1969 roku szkole nadano nazwę im. Obrońców Westerplatte.
 
Od 2006 roku szkołę przejęło Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe :Blożej Dziecka".

Aktuallizacja: 2017.03.21 - 10:39 / Autor: Webmaster