FOTO-KONKURS - REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły
 
Tematyka: życie codzienne szkoły - okolica, budynki, ludzie.
 
Wymogi:
  • Konkurs jest jednoetapowy.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max 1 zdjęcie lub 1 film lub 1 prezentację multimedialną

  • Prace należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2017r. wysyłając na adres mailowy: konkurs.szkoła@hotmail.com lub przynieść na nośniku danych na zajęcia komputerowe. Każda praca powinna być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, klasa, wiek).
     
  • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów pamiątkowych oraz wystawa prac odbędzie się 23 czerwca 2017r. na uroczystym apelu.
W razie pytań i wątpliwości wszelkich informacji udziela nauczyciel zajęć komputerowych.

Aktuallizacja: 2017.05.17 - 22:11 / Autor: Webmaster