CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

Edukacja domowa to nic innego jak spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą, a mówiąc prościej, dzieci edukowane domowo nie chodzą do szkoły, lecz uczą się same z pomocą lub pod kierunkiem swoich rodziców/opiekunów. 
Aby dziecko mogło uczyć się w trybie edukacji domowej, należy zapisać je do szkoły, w której co roku będzie przystępowało do egzaminów klasyfikacyjnych.