OGŁOSZENIA

Wspominając wspólne chwile z naszą kochaną Panią Dyrektor Danutą Sekułą, sercem będziemy zawsze blisko ❤️ „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II.