OGŁOSZENIA

Uwaga ósmoklasiści ❗️ Ogłaszamy terminy ⌚️ postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram 🖋 postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Wspominając wspólne chwile z naszą kochaną Panią Dyrektor Danutą Sekułą, sercem będziemy zawsze blisko ❤️ „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II.